/ Informacje / Uszkodzona Przesyłka

Reklamacja uszkodzonej przesyłki

PROCEDURA REKLAMACYJNA W PRZYPADKU USZKODZONEJ PRZESYŁKI

  1. Kupujący w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki może odmówić jej przyjęcia i poinformować o powodach swojej decyzji kuriera oraz sprzedającego.
  2. Kupujący w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odebraniu, powinien niezwłocznie sporządzić protokół szkody i zrobić zdjęcia uszkodzonej przesyłki. Zdjęcia powinny zawierać zawartość przesyłki oraz jej opakowanie. Zwróć szczególną uwagę na ślady wskazujące na zgniecenie opakowania. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu w obecności kuriera Kupujący może skorzystać elektronicznego protokołu szkody w przypadku Przewoźnika DPD pod adresem  https://protokol.dpd.com.pl lub zamówić przyjazd kuriera DHL w celu jego spisania https://dhl24.com.pl/pl/claim/disposition/create.html 
  3. Kupujący w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki może dochodzić roszczeń: 

a) od przewoźnika, korzystając z elektronicznego formularza reklamacji przewoźnika 

https://zgloszenia.dpd.com.pl/noPortalMenu/showComplaintForm.action

https://dhl24.com.pl/pl/claim/disposition/create.html

b) od Sprzedawcy, wysyłając do Sprzedawcy za pomocą e-maila:

  • informację o zdarzeniu wraz z numerem zamówienia
  • zdjęcia uszkodzonej przesyłki
  • protokół szkody
  • podpisaną i wypełnioną cesję wierzytelności
    (wzór do pobrania z pdf-a poniżej)↓